CON/1996/13

  1. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1996/13), Ú. v. ES C 205, 5. 7. 1997, s. 18,