CON/1996/13

  1. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1996/13), Dz.U. C 205 z 5.7.1997, str. 18,