CON/1996/13

 1. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1996/13), PB C 205 van 5.7.1997, blz. 18.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (COM(96) 499 – CNS 96/249) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels]
    
   Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD over de invoering van de euro (COM(96) 499 – CNS 96/250) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels]