CON/1996/13

  1. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1996/13), ĠU C 205, 5.7.1997, pġ. 18,