CON/1996/13

  1. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1996/13), HL C 205., 1997.7.5., 18. o,