Menu

CON/1996/13

 1. Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1996/13), EFT C 205 af 5.7.1997, s. 18.

   Læs mere

    
   Forslag til Rådets forordning (EF) om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen (KOM(96) 499 – CNS 96/249) [Begrundelsen findes kun på engelsk]
    
   Forslag til Rådets forordning (EF) om indførelse af euroen (KOM(96) 499 – CNS 96/250) [Begrundelsen findes kun på engelsk]