CON/1997/13

  1. Yttrande om valörer och tekniska specifikationer för euromynt (CON/1997/13), 24.7.1997.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EG) om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro (KOM(97) 247) [motivering och tabell endast tillgängliga på engelska]