CON/1997/13

  1. Stanovisko k nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám euromincí (CON/1997/13), 24. 7. 1997,