CON/1997/13

  1. Lausunto eurometallirahojen nimellisarvoista ja teknisistä eritelmistä (CON/1997/13), 24.7.1997.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) eurokolikoiden nimellisarvoista ja teknisestä määrittelystä (KOM(97) 247) [perustelut ja taulukko saatavissa ainoastaan englannin kielellä]