Banking Supervision
Nederlands
Other languages1 +
Menu

CON/1997/4

  1. Advies betreffende de verhindering van gebruik van het financiële systeem voor witwasdoeleinden (CON/1997/4), België, 10.7.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van l1 januari 1993 totvoorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld