CON/1994/4

  1. Udtalelse om definitionen af ecuen (CON/1994/4), 13.9.1994.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning (EF) om kodificering af den bestående fællesskabslovgivning vedrørende definitionen af ECU' en efter ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Union (KOM(94) 140) [explanatory memorandum only available in French]