CON/2004/12

  1. Stanovisko k dohode o menových vzťahoch s Andorrou (CON/2004/12), Ú. v. EÚ C 88, 8. 4. 2004, s. 18,