CON/2004/12

  1. Advies inzake een overeenkomst over de monetaire betrekkingen met Andorra. (CON/2004/12), PB C 88 van 8.4.2004, blz. 18.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling voor een Beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Gemeenschap zal innemen ten aanzien van een overeenkomst over de monetaire betrekkingen met het Vorstendom Andorra (SEC(2004) 204)