CON/2004/12

  1. Udtalelse om en aftale om de monetære relationer med Andorra (CON/2004/12), EUT C 88 af 8.4.2004, s. 18.

      Læs mere

       
      Henstilling med henblik på Rådets beslutning om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære relationer med Fyrstendømmet Andorra (SEK(2004) 204)