CON/2004/12

  1. Stanovisko k dohodě o měnových vztazích s Andorrou (CON/2004/12), Úř. věst. C 88, 8. 4. 2004, s. 18,