Menu

CON/2004/10

  1. Stanovisko k prepočítavacím kurzom eura voči menám členských štátov, ktoré prijali euro (CON/2004/10), Ú. v. EÚ C 88, 8. 4. 2004, s. 20.