Menu

CON/2004/10

  1. Opinia w sprawie kursów wymiany pomiędzy walutą euro a walutami państw przyjmujących walutę euro (CON/2004/10), Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 20.