Menu

CON/2004/10

  1. Advies inzake de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen  (CON/2004/10), PB C 88 van 8.4.2004, blz. 20.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen (Gecodificeerde versie)(COM(2004) 32)