Menu

CON/2004/10

  1. Nuomonė dėl perskaičiavimo kursų tarp euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų (CON/2004/10), OL C 88, 2004 4 8, p. 20.