Menu

CON/2004/10

  1. Lausunto euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (CON/2004/10), EUVL C 88, 8.4.2004, s. 20.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (Kodifioitu toisinto) (KOM(2004) 32)