Menu

CON/2004/10

  1. Γνώμη σχετικά με τις τιμές μετατροπής όσον αφορά το ευρώ και τα νομίσματα των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ  (CON/2004/10), EE  C 88 της 8.4.2004, σ. 20.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών που υιοθετούν το ευρώ (κωδικοποιηµένη έκδοση) [COM(2004) 32]