CON/2002/1

 1. Lausunto luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta siten, että lakiin sisällytetään sähköinen raha (CON/2002/1), Suomi, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Lisätietoja

    
   Ehdotus laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta