Menu

CON/2003/18

  1. Yttrande om en rekommendation om ändringar i det monetära avtalet mellan Republiken Italien, på Europeiska gemenskapens vägnar, och Vatikanstaten, företrädd av Heliga Stolen (CON/2003/18), EUT C 212, 6.9.2003, s. 10.

      Ytterligare information

       
      Rekommendation till rådets beslut om att godkänna vissa ändringar i artiklarna 3 och 7 i det monetära avtalet mellan Republiken Italien, på Europeiska gemenskapens vägnar, och Vatikanstaten, företrädd av Heliga Stolen, samt att bemyndiga Republiken Italien att verkställa dessa ändringar (KOM(2003) 387)