Menu

CON/2003/18

  1. Stanovisko k odporúčaniu o zmenách a doplneniach Menovej dohody medzi Talianskou republikou v mene Európskeho spoločenstva a Svätou stolicou v mene Vatikánskeho mestského štátu (CON/2003/18), Ú. v. EÚ C 212, 6. 9. 2003, s. 10,