Menu

CON/2003/18

  1. Advies inzake een aanbeveling betreffende wijzigingen in de Monetaire Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en Vaticaanstad en namens deze de Heilige Stoel (CON/2003/18), PB C 212 van 6.9.2003, blz. 10.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling voor een Besluit van de Raad tot goedkeuring van bepaalde wijzigingen die moeten worden aangebracht in de artikelen 3 en 7 van de Monetaire Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en Vaticaanstad en namens deze de Heilige Stoel, en tot machtiging van de Italiaanse Republiek om uitvoering te geven aan deze wijzigingen (COM(2003) 387)