Menu

CON/2003/18

  1. Atzinums par ieteikumu attiecībā uz grozījumiem Monetārajā nolīgumā starp Itālijas Republiku, kura pārstāv Eiropas Kopienu, un Vatikānu, kuru pārstāv Svētais Krēsls (CON/2003/18), OV C 212, 6.9.2003, 10. lpp.,