Menu

CON/2003/18

  1. Vélemény az Európai Közösség nevében az Olasz Köztársaság és a Vatikáni Városállam nevében az Apostoli Szentszék között létrejött Monetáris Megállapodás módosításairól szóló ajánlásról (CON/2003/18), HL C 212., 2003.9.6., 10. o,