CON/2003/18

  1. Udtalelse om henstilling om ændring af den monetære konvention mellem Den Italienske Republik, på vegne af Det Europæiske Fællesskab, og Pavestolen, på vegne af Vatikanstaten (CON/2003/18), EUT C 212 af 6.9.2003, s. 10.

      Læs mere

       
      Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om godkendelse af visse ændringer, der skal foretages i artikel 3 og 7 i den monetære konvention indgået mellem Den Italienske Republik, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og Vatikanstaten, og på dennes vegne pavestolen, og om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at sætte disse ændringer i kraft (KOM(2003) 387)