Menu

CON/2003/18

  1. Stanovisko k doporučení ke změnám Měnové úmluvy mezi Italskou republikou, jménem Evropského Společenství, a Svatým stolcem, jménem Vatikánského městského státu (CON/2003/18), Úř. věst. C 212, 6. 9. 2003, s. 10,