Menu

CON/2003/16

  1. Yttrande om analys av och samarbete om falska euromynt (CON/2003/16), EUT C 202, 27.8.2003, s. 31.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om analys av och samarbete om falska euromynt (KOM(2003 426)