CON/2003/16

  1. Advies inzake de analyse en samenwerking betreffende valse euromunten (CON/2003/16), PB C 202 van 27.8.2003, blz. 31.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de analyse van en de samenwerking inzake valse euromunten (COM(2003) 426)