CON/2003/16

  1. Nuomonė dėl analizės ir bendradarbiavimo ryšium su padirbtų eurų monetų padirbinėjimu (CON/2003/16), OL C 202, 2003 8 27, p. 31,