Menu

CON/2003/16

  1. Lausunto väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (CON/2003/16), EUVL C 202, 27.8.2003, s. 31.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (KOM(2003) 426)