Menu

CON/2000/20

 1. Yttrande om skyddet av euron mot förfalskning (CON/2000/20), EGT C 19, 20.1.2001, s. 18.

  Ytterligare information

  1. Rättelse till ECB:s yttrande av den 20 december 2000 avseende skydd av euron mot förfalskning (CON/00/20), EGT C 31, 31.1.2001, s. 11.
  2. Ytterligare information

    
   Rådets förordning om skydd av euron mot förfalskning (KOM(2000) 492)