CON/2000/20

  1. Opinia w sprawie ochrony waluty euro przed fałszowaniem (CON/2000/20), Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 18.