Menu

CON/2000/20

 1. Advies inzake bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2000/20), PB C 19 van 20.1.2001, blz. 18.

  Aanvullende informatie

  1. Rectificatie van het advies van de ECB van 20 december 2000 inzake bescherming van de euro tegen namaak (CON/00/20), PB C 31 van 31.1.2001, blz. 11.
  2. Aanvullende informatie

    
   Verordening van de Raad betreffende de bescherming Van de Euro tegen Valsemunterij (COM(2000) 492)