CON/2000/20

  1. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo (CON/2000/20), OL C 19, 2001 1 20, p. 18.