Menu

CON/2000/20

  1. Vélemény az euro hamisítás elleni védelméről (CON/2000/20), HL C 19., 2001.1.20., 18. o.