CON/2000/20

 1. Lausunto euron väärentämisen torjunnasta (CON/2000/20), EYVL C 19, 20.1.2001, s. 18.

  Lisätietoja

  1. Oikaisu EKP:n lausuntoon euron väärentämisen torjunnasta (CON/2000/20), EYVL C 31, 31.1.2001, s. 11.
  2. Lisätietoja

    
   Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta (KOM(2000) 492)