Menu

CON/2000/20

  1. Arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise vastu (CON/2000/20), EÜT C 19, 20.1.2001, lk 18.