Menu

CON/2000/20

 1. Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (CON/2000/20), EFT C 19 af 20.1.2001, s. 18.

  Læs mere

  1. Berigtigelse til ECB's udtalelse af 20. december 2000 om beskyttelse af euroen mod forfalskning (CON/2000/20), EFT C 31 af 31.1.2001, s. 11.
  2. Læs mere

    
   Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (COM(2000) 492)