CON/2000/20

  1. Stanovisko k ochraně eura proti padělání  (CON/2000/20), Úř. věst. C 19, 20. 1. 2001, s. 18.