Menu

CON/2000/12

  1. Yttrande om rådets förordningar om Grekland (CON/2000/12), EGT C 177, 27.6.2000, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Kommissionens meddelande beträffande tre förslag till rådets förordningar avseende euron och Grekland (KOM(2000) 346)