CON/2000/12

  1. Opinia w sprawie rozporządzeń Rady dotyczących Grecji (CON/2000/12), Dz.U. C 177 z 27.6.2000, str. 11.