Menu

CON/2000/12

  1. Advies inzake Raadsverordeningen betreffende de euro voor Griekenland (CON/2000/12), PB C 177 van 27.6.2000, blz. 11.

      Aanvullende informatie

       
      Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank inzake drie voorstellen voor een verordening van de Raad met betrekking tot de Euro en Griekenland COM(2000) 346)