Menu

CON/2000/12

  1. Vélemény a Görögországról szóló tanácsi rendeletekről (CON/2000/12), HL C 177., 2000.6.27., 11. o.