Menu

CON/2000/12

  1. Lausunto Kreikkaa koskevista neuvoston asetuksista (CON/2000/12), EYVL C 177, 27.6.2000, s. 11.

      Lisätietoja

       
      Komission tiedonanto, joka liittyy kolmeen ehdotukseen neuvoston asetuksiksi, jotka koskevat euroa ja Kreikkaa (KOM(2000) 346)