Menu

CON/2000/12

  1. Udtalelse om Rådets forordninger vedrørende Grækenland (CON/2000/12), EFT C 177 af 27.6.2000, s. 11.

      Læs mere

       
      Kommissionens meddelelse vedrørende tre forslag til Rådets forordninger om euroen og Grækenland (KOM(2000) 346)