CON/1998/64

  1. Stanovisko k menovým opatreniam vo francúzskych územných spoločenstvách Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/1998/64), Ú. v. ES C 127, 7. 5. 1999, s. 5,