CON/1998/64

  1. Opinia w sprawie uzgodnień monetarnych przyjętych dla francuskich obszarów terytorialnych Saint Pierre i Miquelon oraz Mayotte (CON/1998/64), Dz.U. C 127 z 7.5.1999, str. 5,